top of page
AWS Restart - AIE - CK_white (1).png

​BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VỚI

aws_restart_logo_reverse.860113148166c4742ebd63e8fa74d09ae4cf64ea.png

𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐖𝐞𝐛 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 (𝐀𝐖𝐒) 𝐫𝐞/𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 là một chương trình phát triển kỹ năng điện toán đám mây được tài trợ 100%. Đây là khóa học hybrid với sự hướng dẫn và quá trình đào tạo trực tiếp đến từ AI Education, Cloud Kinetics Vietnam & FutureSkills. 

About

​VỀ CHÚNG TÔI

𝐀𝐖𝐒 𝐫𝐞/𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 Associate là một chương trình mới do AWS re/Start thiết kế để giúp thu hẹp khoảng cách về Kỹ năng Điện toán Đám mây AWS mà khách hàng và đối tác đang phải đối mặt, AWS Training and Certification (T&C) thiết kế chương trình AWS re/Start nhằm giúp người học tăng tốc hoàn thành chứng chỉ AWS Solution Architect Associate.

𝐀𝐖𝐒 𝐫𝐞/𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 Associate - AI Education (AIE), Cloud Kinetics (CK) & FutureSkills đã hợp tác để cung cấp chương trình trực tiếp miễn phí này tại Việt Nam. Thông qua quá trình đào tạo học viên sẽ tích lũy được những kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua những học phần dựa trên tài liệu lý thuyết, thực hành và hoàn thành bài tập. Đồng thời, học viên cũng sẽ có cơ hội được tập trung phát triển vào các kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp và ứng xử, quản lý thời gian, xây dựng sơ yếu lí lịch và thương hiệu của bản thân, kĩ năng trả lời phỏng vấn để sẵn sàng tốt nhất khi gặp nhà tuyển dụng.

Mục tiêu chương trình nhằm:

 • Hỗ trợ các cá nhân thất nghiệp hoặc thiếu việc làm đang tìm những bước tiến mới trong sự nghiệp

 • Giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao vốn khan hiếm ở vị trí Associates

 • Tăng tính linh hoạt cho người học, với các phương thức dạy & học kết hợp

Nội dung

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình yêu cầu cam kết học tập kéo dài khoảng 2 tháng và tập trung ban đầu vào lộ trình AWS Solutions Architect Associate cert. Sau khi đánh giá trình độ và đầu vào, chương trình có ba phần chính:

Kỹ năng AWS Cơ Bản
(2 tuần)

 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu của Điện toán Đám mây AWS

 • Các dịch vụ cốt lõi của AWS, bao gồm điện toán, mạng, cơ sở dữ liệu và lưu trữ;

 • Xác định giải pháp phù hợp bằng cách sử dụng dịch vụ Điện toán Đám mây AWS với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau

AWS Architecture Track
(4 tuần)

 • Bộ khung năng lực The Well-Architected Framework

 • Kết nối với mạng lưới AWS

 • Các khái niệm, kiến thức và dịch vụ cốt lõi của AWS, bao gồm thiết kế môi trường của bạn và làm cho môi trường của bạn có tính sẵn sàng cao

Luyệt thi chứng chỉ AWS SAA
(2 tuần)

 • Tổng quan và cấu trúc đề thi

 • Miền nội dung và phân tích câu hỏi

 • Luyện đề thi

 • Thực hành bổ sung

HỌC VIÊN CHIA SẺ GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH?